Date Time Venue City Country Ticket Link
Apr 24, 2018 7:30 PM Tianjin Jinwan Grand Theater Tianjin China Buy Ticket
Apr 25, 2018 7:30 PM Tianjin Jinwan Grand Theater Tianjin China Buy Ticket
Apr 27, 2018 7:30 PM Beijing Exhibition Theater Beijing China Buy Ticket
Apr 28, 2018 7:30 PM Beijing Exhibition Theater Beijing China Buy Ticket
Apr 29, 2018 2:30 PM Beijing Exhibition Theater Beijing China Buy Ticket
Apr 29, 2018 7:30 PM Beijing Exhibition Theater Beijing China Buy Ticket
Apr 30, 2018 TBA Beijing Exhibition Theater Beijing China Buy Ticket
Apr 30, 2018 7:30 PM Beijing Exhibition Theater Beijing China Buy Ticket
May 1, 2018 7:30 PM Beijing Exhibition Theater Beijing China Buy Ticket
May 3, 2018 7:30 PM Shanghai Culture Square Shanghai China Buy Ticket
May 4, 2018 7:30 PM Shanghai Culture Square Shanghai China Buy Ticket
May 5, 2018 Afternoon (TBA) Shanghai Culture Square Shanghai China Buy Ticket
May 5, 2018 7:30 PM Shanghai Culture Square Shanghai China Buy Ticket
May 6, 2018 Afternoon (TBA) Shanghai Culture Square Shanghai China Buy Ticket
May 6, 2018 7:30 PM Shanghai Culture Square Shanghai China Buy Ticket
May 8, 2018 TBA Suzhou Culture and Arts center Suzhou China Buy Ticket
May 9, 2018 TBA Suzhou Culture and Arts center Suzhou China Buy Ticket
May 10, 2018 TBA Suzhou Culture and Arts center Suzhou China Buy Ticket
May 12, 2018 Afternoon (TBA) Jiangsu Grand Theatre Nanjing China Buy Ticket
May 12, 2018 Evening (TBA) Jiangsu Grand Theatre Nanjing China Buy Ticket
May 13, 2018 Afternoon (TBA) Jiangsu Grand Theatre Nanjing China Buy Ticket
May 13, 2018 Evening (TBA) Jiangsu Grand Theatre Nanjing China Buy Ticket
May 16, 2018 8:00 PM Sun Yatsen Memorial Hall Guangzhou China Buy Ticket
May 17, 2018 8:00 PM Sun Yatsen Memorial Hall Guangzhou China Buy Ticket
May 18, 2018 8:00 PM Sun Yatsen Memorial Hall Guangzhou China Buy Ticket
May 19, 2018 8:00 PM Shenzhen Nanshan Culture Sports Center Shenzhen China Buy Ticket
May 20, 2018 2:30 PM Shenzhen Nanshan Culture Sports Center Shenzhen China Buy Ticket
May 20, 2018 8:00 PM Shenzhen Nanshan Culture Sports Center Shenzhen China Buy Ticket
Jul 12, 2018 3:00 PM Fallsview Casino Niagara Falls Canada Buy Ticket
Jul 12, 2018 8:30 PM Fallsview Casino Niagara Falls Canada Buy Ticket
Jul 13, 2018 9:00 PM Fallsview Casino Niagara Falls Canada Buy Ticket
Jul 14, 2018 3:00 PM Fallsview Casino Niagara Falls Canada Buy Ticket
Jul 14, 2018 9:00 PM Fallsview Casino Niagara Falls Canada Buy Ticket
Jul 15, 2018 3:00 PM Fallsview Casino Niagara Falls Canada Buy Ticket
Jul 15, 2018 7:00 PM Fallsview Casino Niagara Falls Canada Buy Ticket
Jul 16, 2018 8:30 PM Fallsview Casino Niagara Falls Canada Buy Ticket
Jul 17, 2018 8:30 PM Fallsview Casino Niagara Falls Canada Buy Ticket
Jul 19, 2018 3:00 PM Fallsview Casino Niagara Falls Canada Buy Ticket
Jul 19, 2018 8:30 PM Fallsview Casino Niagara Falls Canada Buy Ticket
Jul 20, 2018 9:00 PM Fallsview Casino Niagara Falls Canada Buy Ticket
Jul 21, 2018 3:00 PM Fallsview Casino Niagara Falls Canada Buy Ticket
Jul 21, 2018 9:00 PM Fallsview Casino Niagara Falls Canada Buy Ticket
Jul 22, 2018 3:00 PM Fallsview Casino Niagara Falls Canada Buy Ticket
Jul 22, 2018 7:00 PM Fallsview Casino Niagara Falls Canada Buy Ticket